Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2022/2023

Data: 09.05.2022 r., godz. 08.00    410
Szczegóły rekrutacji.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rekrutację do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy znajduje się przy wejściach do budynku szkoły. Można go również pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki świetlica szkolna - dokumenty świetlicy.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w skrzynkach znajdujących się przy wejściach do budynku szkoły.

 

Rekrutacja trwać będzie od 09.05 do 10.06.2022r.

 

Lista osób przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie zamieszczona na tablicach informacyjnych w dniu 15.06.2022r.

 

Kierownik świetlicy

Mariola Pietrucha