Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

OGŁOSZENIA O NABORZE

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni  na zastępstwo nauczyciela
języka angielskiego od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Wymiar etatu
(21/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni   nauczyciela chemii .
Wymiar etatu (6/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni   nauczyciela etyki na
zastępstwo   od 1 września 2017 r. do 31
sierpnia 2018 r.


Wymiar etatu (9/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni    nauczyciela języka
hiszpańskiego.


Wymiar etatu (4/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni    nauczyciela
informatyki.


Wymiar etatu (12/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni    nauczyciela
matematyki.


Wymiar etatu (5/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni    nauczyciela rytmiki.


Wymiar etatu (7/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni    nauczyciela języka
niemieckiego.


Wymiar etatu (2/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni    nauczyciela języka
polskiego.


Wymiar etatu (5/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni    nauczyciela  do nauczania przedmiotu doradztwo zawodowe.


Wymiar etatu (1/28).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni   na zastępstwo
nauczyciela wychowania fizycznego od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.


Wymiar etatu (23/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni    nauczyciela  do nauczania rytmiki.


Wymiar etatu (7/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni   nauczyciela  do oligofrenopedagogiki.


Wymiar etatu (26/26).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni    nauczyciela  do przyrody.


Wymiar etatu (11/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni    nauczyciela  wychowania fizycznego.


Wymiar etatu (24/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni   nauczyciela  świetlicy


Wymiar etatu (37/26).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni  nauczyciela   wychowania do życia w rodzinie


Wymiar etatu (6,5/18).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


 


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
zatrudni  nauczyciela   oligofrenopedagoga.


Wymiar etatu (26/26).


Wymagane kwalifikacje:


•              wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,


•              kwalifikacje
do nauczania wymaganego przedmiotu.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na
adres e-mail: spj@nieporet.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Małgorzata Kowalska, data: 06.11.2015 r., godz. 19.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Kowalska, data: 05.06.2017 r., godz. 14.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2017 r., godz. 14.37Małgorzata KowalskaEdycja strony
06.11.2015 r., godz. 19.37Małgorzata KowalskaDodanie strony

Strona oglądana: 770 razy.