Klasa I

Liczba odwiedzających: 1709

Wypełnione formularze należy  wrzucać do skrzynki podawczej (z napisem SEKRETARIAT) na wejściu głównym  do szkoły. W razie wątpliwości proszę konsultować się z

sekretariatem  szkoły pod nr tel. 22 772 30 69.

W obwodzie naszej szkoły znajdują się następujące miejscowości: Józefów, Michałów-Grabina, Wola Aleksandra, Stanisławów Drugi.

HARMONOGRAM

Zgłoszenie - I kl. SP

Wniosek o przyjęcie do kl. I SP

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o religii

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

Oświadczenie o zatrudnieniu

Potwierdzenie woli do kl. I