Klasa I sportowa

Liczba odwiedzających: 1460

Wypełnione formularze należy  wrzucać do skrzynki podawczej (z napisem SEKRETARIAT) na wejściu głównym  do szkoły. W razie wątpliwości proszę konsultować się z

sekretariatem  szkoły pod nr tel. 22 772 30 69.

W obwodzie naszej szkoły znajdują się następujące miejscowości: Józefów, Michałów-Grabina, Wola Aleksandra, Stanisławów Drugi.

HARMONOGRAM

Rekrutacja do I klasy sportowej

Zgłoszenie - I kl.sportowa

Potwierdzenie woli do kl.I sportowej