Wrzesień

Liczba odwiedzających: 179

Uczniowie na zajęciach przyrody oglądają tkanki zwierzęce na mikroskopach zakupionych w ramach programu.

LP - Wrzesień
LP - Wrzesień, foto nr 1, LP - Wrzesień, foto nr 2, LP - Wrzesień, foto nr 3, LP - Wrzesień, foto nr 4, LP - Wrzesień, foto nr 5, LP - Wrzesień, foto nr 6, LP - Wrzesień, foto nr 7,