Obiady

Liczba odwiedzających: 5289

JADŁOSPIS 26-30.09.2022

Obiady szkolne

Abonament za miesiąc Październik ( odliczono 14 i 31 X ) 

Zestaw 266 zł

II danie 228 zł

Zupa 95 zł 

Opłaty za obiady dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca 

W przypadku nieobecności ucznia korzystającego z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za obiad, po wcześniejszym odwołaniu posiłku.Odwoływanie obiadu każdego dnia do godz. 08:00 
pod numerem (SMS) tel.: 665-618-176 lub gastronomia.gera@interia.pl

W przypadku rezygnacji z posiłków konieczne jest poinformowanie naszej firmy telefonicznie lub mailowo.

GASTRONOMIA Beata Gera  
nr rachunku: 43 8013 1029 2003 0015 8974 0001

W tytule prosimy wpisać: SPJ, Imię  Nazwisko, klasa oraz miesiąc. 
Np.: SPJ, Jan Kowalski, 3b, wrzesień

regulamin

Karta zgłoszeniowa Józefów