Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2022/2023

Liczba odwiedzających: 2378

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Ø        31.10.2022r.

Ø        02.05.2023r.

Ø        04-05.05.2023r.

Ø        23.05.2023r. Egzamin ósmoklasisty

Ø        24.05.2023r. Egzamin ósmoklasisty

Ø        25.05.2023r. Egzamin ósmoklasisty

Ø        09.06.2023r.