Oddział przedszkolny

Liczba odwiedzających: 1759

Wypełnione formularze należy  wrzucać do skrzynki podawczej (z napisem SEKRETARIAT) na wejściu głównym  do szkoły. W razie wątpliwości proszę konsultować się z

sekretariatem  szkoły pod nr tel. 22 772 30 69.

W obwodzie naszej szkoły znajdują się następujące miejscowości: Józefów, Michałów-Grabina, Wola Aleksandra, Stanisławów Drugi.

HARMONOGRAM

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Deklaracja o kontynuacji przedszkola

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie rodzeństwo

wola przyjęcia oddział przedszkolny

Oświadczenie o religii

Oświadczenie o zatrudnieniu