Listopad/Grudzień

Liczba odwiedzających: 289

W ramach wsparcia z programu "Laboratoria Przyszłości" uczniowie klas ósmych pracowali z Modułowymi Pracowniami Przyrodniczymi oraz zestawami prądu elektrycznego. Ich pracę można zobaczyć na zdjęciach.

LP - Obwody prądu elektrycznego
LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 1, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 2, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 3, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 4, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 5, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 6, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 7, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 8, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 9, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 10, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 11, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 12, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 13, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 14, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 15, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 16, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 17, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 18, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 19, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 20, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 21, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 22, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 23, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 24, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 25, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 26, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 27, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 28, LP - Obwody prądu elektrycznego, foto nr 29,

LP - Modułowe pracownie przyrodnicze
LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 1, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 2, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 3, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 4, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 5, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 6, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 7, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 8, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 9, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 10, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 11, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 12, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 13, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 14, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 15, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 16, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 17, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 18, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 19, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 20, LP - Modułowe pracownie przyrodnicze, foto nr 21,